top of page

Styrelsen & Valberedningen - 2022

Styrelsen

Ordförande - Monica Christiansen

monica.christiansen55@gmail.com

Vice ordförande - Patrick Åman

Snyggeputte69@hotmail.se

Sekreterare - Marianne Pedersen

mapeped1@telia.com

 


Kassör - Suntani Hanse

Taribratt@hotmail.com

Vice sekreterare - Jaana Viippola

Jaana.Viippola@outlook.com

Suppliant - Denis Haliti

Denis.haliti2@gmail.com
 

Suppliant - Erling Andersson

erlingandersson@hotmail.com

Valberedningen


Jashar Berisha

jasharb@gmail.com
 

Katarina Ikonomdou

Katarina.ikonomidou@axiazor.com

Lars Olsson

Modde.1@telia.com

Tillgängliga Positioner, Frivilliga & Spontana Ansökningar

 

Vill du eller någon du känner i föreningen som kan tänka sig detta - hör gärna av dig till valberedningen

bottom of page