top of page

Styrelsen & Valberedningen

Styrelsen

Ordförande - Monica Christiansen

monica.christiansen55@gmail.com

Sekreterare - Jaana Viippola 

Jaana.Viippola@outlook.com


Kassör - Susanne Blomgren

Supplianter - Olle Siwek och Peter Leonardsson 

Intern Revisor - Conny Viebke

Fattas någon information var god kontakta styrelsen via email: brytstugan@outlook.com

 

Valberedningen
 

  • Lars Olsson (Ordförande)

  • Katarina Ikonomdou

  • Denis Haliti

  • Marianne Pedersen

Tillgängliga Positioner, Frivilliga & Spontana Ansökningar

 

Vill du eller någon du känner i föreningen som kan tänka sig detta - hör gärna av dig till valberedningen

bottom of page