top of page

Behandling av personuppgifter & GDPR

REGISTER ÖVER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Ett medlemsregister upprätthålls av styrelsen för Koloniföreningen Brytstugans räkning. Anledningen är att kunna skicka ut Årsstämmoinbjudan, arrendeavgifter och eventuell annan information kopplad till föreningens medlemmar.

Det görs även en kreditupplysning i samband med medlemsansökan. 

 

1.      Vid köp av stuga/ansökan om medlemskap till föreningen fylls en ansökan i med nedanstånde information.

 

a.       För- och Efternamn

b.      Personnummer

c.       Adress/Postnummer/Postadress

d.      Telefon/Mobil 

e.       Hyresvärd, Adress till denne samt postnummer/ort och telefon

f.        Arbetsgivare/kontaktperson/telefon

 

Dessa uppgifter används vid ett tillfälle och det är när prövning av medlemskap ska göras. Föreningen har vissa krav från Helsingborgs stad att medlemmar ska vara mantalsskrivna i Helsingborgs kommun och föreningen har krav på att sökanden har egen inkomst och inga betalningsanmärkningar.

 

2.      Informationen i medlemsregistret sparas elektroniskt.

a.       För- och Efternamn

b.      Adress/Postnummer/Postadress

c.       Telefon/Mobil Nummer.

 

Så snart en medlem säljer sin koloni och en ny medlem för kolonin är godkänd ersätts medlemsinformationen i registret med den nya medlemmens uppgifter.

Blanketten/formuläret som fylls i vid medlemsansökan förvaras i ett låst arkivskåp och mals och slängs i samband med medlemsbytet. 

 

3.      En namnlista med koloninummer, första bokstaven i förnamnet och efternamn hänger på vår anslagstavla vid klubbstugan tillsammans med en karta över området. 

 

Du som medlem har rätt att:

  • Få tillgång till uppgifter om sitt medlemskap.

  • Få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna.

  • Lämna in klagomål till Datainspektionen.

  • Kontakt gällande personuppgifter på Koloniföreningen Brytstugan är Styrelsen.

bottom of page