top of page

Ordningsreglerna - 2022

Anslagstavlor

Informationen där är riktad till dig. LÄS! Anslagstavlorna finns vid varje grind.


Arbetsplikt

Se lista gällande din koloni eller fråga din arbetsledare. Alla har hand om halva gången framför/runt sin koloni samt ytterligare en yta.


Bensindrivna redskap

Motorsåg, jordfräs eller annat får endast användas mellan 15/10 – 15/5. Bensindriven gräsklippare får INTE användas, endast el- eller handgräsklippare.


Besiktning

Detta genomförs i början av juni av Styrelsen och medlemmar. Den är föraviserad. Senare under säsongen kommer 1-2 efter besiktningar som är oannonserade.


Bevattning

Bevattning med slang är tillåten mellan kl. 18.00 – 22.00.

Stugor med jämna nummer vattnar jämnt datum och ojämna nummer vattnar ojämnt datum.


Körning på området

Bilkörning på området är inte tillåtet mellan kl. 21.00 – 06.00. Endast transport till från parkering med bil kväll/natt.


Moped/MC eller annan typ av liknande fordon får INTE köras i gångarna eller användas som transport till toaletter eller liknande. ENDAST till/från koloni/parkering. Tillåten hastighet 10 km. Respektera skyltning vid Klubbstugan. Genomfart från norr till söder är förbjudet. Norr- och mellansektionen använder kör grind 3 och södra sektionen kör grind 1.


Container

Behållare för sopor finns vid grind 1 och 5. Det gäller att källsortera och hushållssopor är det som ska hamna i restavfallscontainern. I början och slutet av säsongen finns trädgårdsavfallscontainer vid samma plats. Följ föreskrifterna.


Trädgårdsavfall under övrig tid transporteras av respektive medlem själv till tippen.


Försäkring

När DU gör arbeten åt föreningen är DU försäkrad.


Gällande din koloni, kontakta ditt försäkringsbolag. Kan de inte tillhandahålla önskad försäkring, kontakta något annat försäkringsbolag.


Försäljning

Medlemsansökan skall skriftligt lämnas in till Styrelsen för sedvanlig behandling.


När medlemsansökan är godkänd skrivs nytt arrendekontrakt. Medlemskap kan sökas av boende i Helsingborg. Säljare och köpare skall närvara. Nycklar avregistreras samt kvitteras av den nya medlemmen.


Gröningen / Klubbstugan

Gröningen är till för dig. Det finns bänkar/bord och grill du kan nyttja. Man kan även hyra klubbstugan - var god kontakta styrelsen.


Hundar

Hundar är välkomna på området under förutsättning att de är kopplade OCH att ägaren plockar upp efter dem. Kolonisten ansvara för att hunden, om den är lös på den egna lotten, inte kan lämna denna.


Häckar/Staket

Föreningen klipper oxelhäckarna längs staketen och mot allmän ytor. Ligusterhäcken mot grusgången, vilket är det enda som godkänns, skall klippas av koloniägaren innan midsommar.


Behöver din ligusterhäck förnyas ansvarar du själv för inköp av plantor. Häckar mellan kolonierna, t ex thuja häck, får inte överstiga 180 cm. Staket eller mur fordrar bygglov från föreningen.


Kranar

Huvudkran (stamkran) ansvarar föreningen för. Övriga kranar är koloni ägarens ansvar.


Medlemskap

Medlemskap är kopplat till första namn på arrendekontraktet och endast en rösträtt per koloni. I medlemskapet ingår hushållet, dvs. maka/make, sambo skriven på samma adress.


Nycklar

Grind nycklar är numrerade och går inte att kopiera. Förlust av nyckel kostar 500 kr.


Skottkärror

Skottkärror ska ställas tillbaka omgående efter användning. Skottkärrorna är märkta med nummer. Ställ tillbaka i rätt skjul.


Toalett & Kemtoalett

Toaletter finns på ett flertal ställen på området. Duschar finns vid klubbhuset. Grind nyckel gäller. Mulltoalett erfordrar tillstånd av Miljö och Hälsa. Föreningen har inget att invända.


Kemtoalett (husvagnstoa, potta-porti m.m.) Ansvarar DU själv för tömning. På området finns INGEN möjlighet att tömma kemtoalett. Tömning på vanlig toalett är absolut förbjudet. Vinterbonad toalett är öppen året runt vid klubbhuset, där finns också möjlighet att hämta vatten.


Vatten

Vattnet släpps på så snart vädret tillåter efter 1 april och stängs av när det passar vid utgången av oktober. Information runt detta åter finns på hemsidan och på anslagstavlorna på området.

 

Fattas någon information var god kontakta Styrelsen via email - brytstugan@outlook.com

591 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page