Områdets storlek: 106000 kvm
Storlek på den enskilda lotten: ca 400 kvm
Antal kolonilotter: 211 stycken
Området är idag detaljplanerat.

I "brydestuan" torkade man förr linet som ett steg i processen att framställa tyg från råmaterialet. Linet lades här ut på ställningar av trä och torkades med hjälp av värmen från husets eldstad. Byns gemensamma brytstuga låg ofta utanför annan bebyggelse då brandrisken var stor.