Övrig information

Information från externa parter som kommunen, SAMO, MEX eller media som kan vara av intresse för eller beröra medlemmarna i Koloniföreningen Brytstugan.

2017 > 05

Socialdemokraterna:
Rör inte koloniområdenas stängsel

Socialdemokraterna vill ha kvar inhägnaderna runt koloniområdena. ”Förslaget att ta bort stängslen skapar en enorm oro", säger Jan Björklund (S). De styrande har inte satt ner foten än.

Läs hela inlägget »

Skatteverket begärde ut information om tidigare ägare av kolonier för underlag till försäljnings-vinstbeskattning. Skriftesväxlingen ser ni nedan. Då föreningen inte sparar dokumentation om tidigare medlemmar eller är inblandad i försäljning fanns ingen information att lämna ut.