Övrig information

Information från externa parter som kommunen, SAMO, MEX eller media som kan vara av intresse för eller beröra medlemmarna i Koloniföreningen Brytstugan.

2016 > 09

Läsartext från min mening i HD.
Så kan kolonier fredas och bristen på bostäder i Helsingborg lösas.

Läs hela inlägget »

Ni vet väl att vi har rabatt på Flügger??
Finns mer information att hitta på SAMOs hemsida.

Läs hela inlägget »

Stadsplanen har fått helsingborgarna att tycka till som aldrig förr. Runt 350 yttranden har kommit in. Det stora flertalet protesterar mot att koloniområden kan försvinna. Men förtätningsförslag vid Kungshult och Pålstorp upprör också.
HD har en artikel i dag.

Läs hela inlägget »

Skatteverket begärde ut information om tidigare ägare av kolonier för underlag till försäljnings-vinstbeskattning. Skriftesväxlingen ser ni nedan. Då föreningen inte sparar dokumentation om tidigare medlemmar eller är inblandad i försäljning fanns ingen information att lämna ut.