Övrig information

Information från externa parter som kommunen, SAMO, MEX eller media som kan vara av intresse för eller beröra medlemmarna i Koloniföreningen Brytstugan.

2016 > 08

Enligt en artikel i HD som börjar så här:
Liberalerna säger nej till förslaget att bygga bostäder på koloniområden. "Vi vill skydda stadens gröna rum" säger kommunalråd Maria Winberg Nordström (L). Läs hela artikeln i HD.

Läs hela inlägget »

Skatteverket begärde ut information om tidigare ägare av kolonier för underlag till försäljnings-vinstbeskattning. Skriftesväxlingen ser ni nedan. Då föreningen inte sparar dokumentation om tidigare medlemmar eller är inblandad i försäljning fanns ingen information att lämna ut.