Övrig information

Information från externa parter som kommunen, SAMO, MEX eller media som kan vara av intresse för eller beröra medlemmarna i Koloniföreningen Brytstugan.

2016 > 03

Kolonisterna vann striden. De slipper både odlingstvång och utökat öppethållande för allmänheten. Men Arrendenämndens beslut gäller bara Koloniföreningen Enighet vid Pålstorp, som vägrade skriva på hela det nya avtalet. De andra, som skrev på, får stå sitt kast.
Läs artikeln i HD

Läs hela inlägget »

HDs Hallå har varit och besökt Brytstugan och skrivit en artikel, de var nyfikna på kolonistlivet. De träffade Morgan Ahlgren koloni 101.

Renovering, mossröjning och total avkoppling. Det låter kanske som motsatser men på kolonilotten på Krusbärsgången kan Morgan Ahlgren ladda batterierna.

Läs hela inlägget »

Skatteverket begärde ut information om tidigare ägare av kolonier för underlag till försäljnings-vinstbeskattning. Skriftesväxlingen ser ni nedan. Då föreningen inte sparar dokumentation om tidigare medlemmar eller är inblandad i försäljning fanns ingen information att lämna ut.