Övrig information

Information från externa parter som kommunen, SAMO, MEX eller media som kan vara av intresse för eller beröra medlemmarna i Koloniföreningen Brytstugan.

2014 > 07

HD skriver om Koloniföreningen Brytstugans 70-års dag.
På lördag firas att grödorna odlats i 70 år på Brytstugans koloniområde. Stugorna har bytt ägare genom åren men Birgitta Strömqvist har varit med från början.
Läs hela artikeln här.
 

Läs hela inlägget »

Skatteverket begärde ut information om tidigare ägare av kolonier för underlag till försäljnings-vinstbeskattning. Skriftesväxlingen ser ni nedan. Då föreningen inte sparar dokumentation om tidigare medlemmar eller är inblandad i försäljning fanns ingen information att lämna ut.