Övrig information

Information från externa parter som kommunen, SAMO, MEX eller media som kan vara av intresse för eller beröra medlemmarna i Koloniföreningen Brytstugan.

2012

HD's artilek säger:
Karl-Erik Finnman är ordförande i Helsingborgs koloniföreningars samorganisation. Han tror inte att anslutning till det kommunala avloppssystemet är ett alternativ när stenkistorna stängs av.
– Jag är tveksam till hur det ska lösas praktiskt och framförallt ekonomiskt. Kolonister är ingen penningstark grupp som kan lägga stora summor på att få sitt avloppsvatten omhändertaget. Ställer däremot kommunen upp och subventionerar eller på annat sätt möjliggör avloppssystem för koloniområdena hamnar vi i en helt annan situation. Till dess får vi försöka hitta andra vettiga lösningar på våra avloppsproblem, säger han.

Vill du läsa hela artikeln klicka här.

Läs hela inlägget »
Etiketter: hd, artikel, koloni

Skatteverket begärde ut information om tidigare ägare av kolonier för underlag till försäljnings-vinstbeskattning. Skriftesväxlingen ser ni nedan. Då föreningen inte sparar dokumentation om tidigare medlemmar eller är inblandad i försäljning fanns ingen information att lämna ut.