NYHETER OCH INFORMATION

Här hittar du nyheter och information som kan vara av vikt för medlammarna i Koloniföreningen Brytstugan. Det kan vara allt från säsongsanknutna händelser, föreningsanknutna saker eller information från allmänhet/kommun/SAMO/MEX.

2020 > 10

Vill DU engagera dig i styrelsearbetet? Kontakta valberedningen!

Anki Ingvarsson, sammankallande  - mail 2442anki@gmail.com
Olle Siwek - mobil 0706-99 64 66
Stefan Söder - mail kaffemannen@comhem.se
Marianne Pedersen - mobil 0768-36 75 26 eller mail Mapeped1@telia.com
Läs hela inlägget »

Några datumar att lägga på minnet
13/10-30/10 Kommer containrarna för trädgårdsavfall finnas utsatta vid 1an och 5ans grind. De kommer att tömmas flera gånger under denna tiden.

31/10 Vattnet stängs av för säsongen

29/11 Bilgrindarna kedjas och låses
All bilkörning är förbjuden vintertid

(samma information har publicerats tidigare i september månad)

Läs hela inlägget »

Från och med den 31/10 är det förbjudet att parkera vid 1ans parkering, då det ska börja grävningsarbete på grund av inkoppling av avlopp till Tornets Koloniförening.

Läs hela inlägget »

Vi har fått svar från Pia Anderberg på MEX gällande plank, se svar under.

Hej!
Vi har fått frågor rörande plank från flera koloniområden och detta är kortfattat den
information jag fått från bygglov:
 
 
Det är tillåtet att renovera ett befintligt plank som är preskriberat enl. PBL. Det innebär att det är minst 10 år gammalt och saknar bygglov.
Planket ska behålla samma utseende och samma höjd/längd som nuvarande.
Kolonisten får byta planka för planka eller sektion för sektion. Stommen måste dock stå kvar.
 
Tas hela planket ner för att ett nytt ska uppföras, krävs det bygglov för att uppföra ett nytt, med höjd över 1,2 meter.
Inga plank över 1,2 meter beviljas bygglov på koloniområdena och får därmed inte uppföras.
 
Det är inte tillåtet att renovera ett plank som är nyare än 10 år och saknar bygglov.
Det ska tas bort helt eller tas ner till en höjd av max 1,2 meter.
 
Med plank menas här en inhägnad med mindre än 80% genomsiktlighet( dvs en spaljé).
 
Finns det fortfarande frågor hänvisar jag till mina kollegor på Bygglovsavdelningen.
bygglovsavdelningen@helsingborg.se
 
 
Med vänlig hälsning Pia Anderberg

Läs hela inlägget »
All fallen frukt måste plockas upp och tas om hand elller slängas i den stora containern som kommer den 13/10! 
Det behövs även sättas ut råttfällor för att vi har haft flera besök som festat på er fallna frukt.
Läs hela inlägget »

Årets häck klippning är igång!

Läs hela inlägget »