NYHETER OCH INFORMATION

Här hittar du nyheter och information som kan vara av vikt för medlammarna i Koloniföreningen Brytstugan. Det kan vara allt från säsongsanknutna händelser, föreningsanknutna saker eller information från allmänhet/kommun/SAMO/MEX.

2020 > 09

Den 11 Oktober så kommer det att hållas en extra föreningsstämma på DHS lokalen vid kurirgatan. (där vi brukar ha årsmötena).

En kallelse skickas hem i brevlådan till samtliga kolomister, mer om vad som ska ske på mötet finner ni i kallelesen.

Föreningen har valt att samarbeta med revisionsföretaget KPMG och dom har enligt lag, 6 månader på sig efter föreningens räkenskapsår tagit slut, vårt räkenskapsår avslutas den 31/12-2020.

Läs hela inlägget »

Några datumar att lägga på minnet
13/10-30/10 Kommer containrarna för trädgårdsavfall finnas utsatta vid 1an och 5ans grind. De kommer att tömmas flera gånger under denna tiden.

31/10 Vattnet stängs av för säsongen

29/11 Bilgrindarna kedjas och låses
All bilkörning är förbjuden vintertid

 

Läs hela inlägget »