NYHETER OCH INFORMATION

Här hittar du nyheter och information som kan vara av vikt för medlammarna i Koloniföreningen Brytstugan. Det kan vara allt från säsongsanknutna händelser, föreningsanknutna saker eller information från allmänhet/kommun/SAMO/MEX.

2020 > 03

Under årsmötet så bestämdes de att man skulle ersätta de vi har kallat för områdesansvarig till något vi kommer kalla för arbetsgrupp, om man är intresserad att delta/hjälpa till i denna arbetsgrupp så kommer de vara ett möte om information och deltagande om detta lördagen den 28/3-2020 kl. 11.00 i Klubbstugan.
 
Läs hela inlägget »

Här kommer några viktiga datum att lägga på minnet under kommande säsong!
Sopkärlen ( för vanliga sopor) placeras ut den 3/4

Vattnet sätts på (preliminärt) den 4/4

Trädgårdskonteriners kommer finnas vid grind 1 och 5 från den 7/4 till den 20/4

Grind nr 2 ( vid dammen) kommer att vara upplåst från det 1/5 till den 30/8
mellan kl 8-20

Tipsrunda den 21/5

Midsommar firande den 19/6

Våra arbetsdagar då vi ska sköta gemensamma område kommer att vara
18/4. 23/5. 27/6. 25/7. 29/8. 26/9 från kl 10 till kl 14
Samling sker vid klubbstugan.

Områdesbesiktning kommer att ske den 7/6 och den 5/9

Sommarmötet kommer att hållas på dansbanan den 8/8


Hoppas att se så många så möjligt delta på de olika träffarna!

Läs hela inlägget »

Planerade miljödagar under 2020.
Lördagen den 18 april
Lördagen den 23 maj
Lördagen den 27 juni
Lördagen den 29 augusti
Lördagen den 26 september.
Samtliga dagar kl.10.00 – 14.00 och samling vid klubbstugan kl.10.00

Besiktning av kolonierna blir
Söndagen den 7 juni kl. 10.00
Lördagen den 5 september kl. 10.00

Läs hela inlägget »