NYHETER OCH INFORMATION

Här hittar du nyheter och information som kan vara av vikt för medlammarna i Koloniföreningen Brytstugan. Det kan vara allt från säsongsanknutna händelser, föreningsanknutna saker eller information från allmänhet/kommun/SAMO/MEX.

2020

Vi vill uppmana alla att plocka bort all fallfrukt samt ej mata fåglarna på marken. 

Läs hela inlägget »

Den 29/11 på DANSBANAN kl 10.00 är det föreningsstämma!

På grund av Covid-19 har vi valt att ha den utomhus på dansbanan där man själv får hålla avstånd till varandra men även kan komma på mötet.

Läs hela inlägget »
Vill DU engagera dig i styrelsearbetet? Kontakta valberedningen!

Anki Ingvarsson, sammankallande  - mail 2442anki@gmail.com
Olle Siwek - mobil 0706-99 64 66
Stefan Söder - mail kaffemannen@comhem.se
Marianne Pedersen - mobil 0768-36 75 26 eller mail Mapeped1@telia.com
Läs hela inlägget »

Några datumar att lägga på minnet
13/10-30/10 Kommer containrarna för trädgårdsavfall finnas utsatta vid 1an och 5ans grind. De kommer att tömmas flera gånger under denna tiden.

31/10 Vattnet stängs av för säsongen

29/11 Bilgrindarna kedjas och låses
All bilkörning är förbjuden vintertid

(samma information har publicerats tidigare i september månad)

Läs hela inlägget »

Från och med den 31/10 är det förbjudet att parkera vid 1ans parkering, då det ska börja grävningsarbete på grund av inkoppling av avlopp till Tornets Koloniförening.

Läs hela inlägget »

Vi har fått svar från Pia Anderberg på MEX gällande plank, se svar under.

Hej!
Vi har fått frågor rörande plank från flera koloniområden och detta är kortfattat den
information jag fått från bygglov:
 
 
Det är tillåtet att renovera ett befintligt plank som är preskriberat enl. PBL. Det innebär att det är minst 10 år gammalt och saknar bygglov.
Planket ska behålla samma utseende och samma höjd/längd som nuvarande.
Kolonisten får byta planka för planka eller sektion för sektion. Stommen måste dock stå kvar.
 
Tas hela planket ner för att ett nytt ska uppföras, krävs det bygglov för att uppföra ett nytt, med höjd över 1,2 meter.
Inga plank över 1,2 meter beviljas bygglov på koloniområdena och får därmed inte uppföras.
 
Det är inte tillåtet att renovera ett plank som är nyare än 10 år och saknar bygglov.
Det ska tas bort helt eller tas ner till en höjd av max 1,2 meter.
 
Med plank menas här en inhägnad med mindre än 80% genomsiktlighet( dvs en spaljé).
 
Finns det fortfarande frågor hänvisar jag till mina kollegor på Bygglovsavdelningen.
bygglovsavdelningen@helsingborg.se
 
 
Med vänlig hälsning Pia Anderberg

Läs hela inlägget »
All fallen frukt måste plockas upp och tas om hand elller slängas i den stora containern som kommer den 13/10! 
Det behövs även sättas ut råttfällor för att vi har haft flera besök som festat på er fallna frukt.
Läs hela inlägget »

Årets häck klippning är igång!

Läs hela inlägget »

Den 11 Oktober så kommer det att hållas en extra föreningsstämma på DHS lokalen vid kurirgatan. (där vi brukar ha årsmötena).

En kallelse skickas hem i brevlådan till samtliga kolomister, mer om vad som ska ske på mötet finner ni i kallelesen.

Föreningen har valt att samarbeta med revisionsföretaget KPMG och dom har enligt lag, 6 månader på sig efter föreningens räkenskapsår tagit slut, vårt räkenskapsår avslutas den 31/12-2020.

Läs hela inlägget »

Några datumar att lägga på minnet
13/10-30/10 Kommer containrarna för trädgårdsavfall finnas utsatta vid 1an och 5ans grind. De kommer att tömmas flera gånger under denna tiden.

31/10 Vattnet stängs av för säsongen

29/11 Bilgrindarna kedjas och låses
All bilkörning är förbjuden vintertid

 

Läs hela inlägget »

Vi önskar att man sätter sitt stugnummer i framrutan på bilen när man parkerar inne på området då vi har märkt att det är fler och fler bilar på parkeringen som inte har någon lapp.
 

Var snäll att märk er bil med stugnummer.

Läs hela inlägget »

Pågrund av dyra vattenkostnader har vi valt att inte fylla på dammen mer för tillfället.

Läs hela inlägget »
Om man vill plocka blommor eller liknande får man bara göra detta på sin egen tomt!

Vi har fått klagomål över att det vart någon eller några som plockat blommor på andras tomter, detta är inte okej! 

På vårt koloniområde önskar vi behandlar både varandra, växter och djur med respekt.

 
Läs hela inlägget »
Vi har märkt att när man låter barn gå själva till toaletten eller dusch så ser det tyvärr rörigt ut när de är klara.
Vi ber er därför ha uppsikt över era barn och följa dom till toaletter eller dusch för att ha extra uppsyn över hur dom lämnar de efter sig.
Läs hela inlägget »

Den 22 augusti är det sommarmöte och nu under rådande omständigheter så har vi i styrelsen tagit beslutet om att bara en från varje koloni får komma.

Årets sommarmöte kommer som tidigare att vara på dansbanan och vi börjar kl 11.00.

Motioner till mötet lämnas senast den 19/8 i brevlådan vid klubbstugan.

Läs hela inlägget »

Miljödagen som var den 27/7 var ännu en hit, med många kolonister så blev dagen väldigt bra!
Vi uppskattar denna gemenskap som skapas och att vi tillsammans kan ta hand om vårt fina område! 
Ett stort tack till er och vi ses igen nästa miljödag.

Juli månads miljödag är den 29 Augusti, vi startar kl 10.00 och håller på till 14.00.
OBS! man får inte parkera eller ställa bilen på 1ans eller 3ans parkering mellan 09.00 till 14.00.
Vi samlas vid klubbstugan för registrering  samt fördelning av arbetsuppgifter.
Det kommer finnas tillgång till kaffe och vatten under dagen.
Tag med egna trädgårdsredskap.
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Papperspåsar till matavfall kan hämtas vid kärrförråden bakom toaletterna. 
Påsarna är endast till för matavfall och kastas i rätt kärl nere vid en av  källsorteringsstationerna vi har på vårt område.

Om plastpåsar eller annat lämnas i detta kärl så får vi en straffavgift till NSR och detta gäller varje gång det upptäcks att plast eller annat lämnats fel i kärlen.

NSR kommer och hämtar soporna en gång i veckan men bara om dom kommer fram till soporna så man får inte ställa bilar i gångarna för då kommer inte NSR fram men föreningen får ändå betala för de gånger som inte soporna hämtas.

 

Läs hela inlägget »

Miljödagen som var den 28/6 var ännu en hit, med många kolonister så blev dagen väldigt bra!
Vi uppskattar denna gemenskap som skapas och att vi tillsammans kan ta hand om vårt fina område! 
Ett stort tack till er och vi ses igen nästa miljödag.

Juli månads miljödag är den 25 juli, vi startar kl 10.00 och håller på till 14.00.
OBS! man får inte parkera eller ställa bilen på 1ans eller 3ans parkering mellan 09.00 till 14.00.
Vi samlas vid klubbstugan för registrering  samt fördelning av arbetsuppgifter.
Det kommer finnas tillgång till kaffe och vatten under dagen.
Tag med egna trädgårdsredskap.
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Polis, ambulans personal och liknande räddningstjänst har tillgång till nyckel in på området samt nycklar till pålarna som blokerar gångarna för bilar.

Läs hela inlägget »

På våra sopstationer inne på koloniommrådet så kan man källsortera sina sopor, detta betyder att man lägger rätt saker på rätt plats och att man vid stora kartonger eller liknande gör viker eller plattar till dom så mycket så möjligt för att göra plats för den som kommer efter.

Läs hela inlägget »

OBS!
Årets tredje miljödag är den 28 juni, vi startar kl 10.00 och håller på till 14.00.
OBS! man får inte parkera eller ställa bilen på 1ans eller 3ans parkering mellan 09.00 till 14.00.
Vi samlas vid klubbstugan för registrering  samt fördelning av arbetsuppgifter.
Det kommer finnas tillgång till kaffe och vatten under dagen.
Tag med egna trädgårdsredskap.
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Under rådande omständigheter så kommer det inte firas någon gemensam midsommar på kolonin i år utan det får man göra själva på sin egna koloni. 
 

Läs hela inlägget »

Om man ser en trasig kärra eller skottkärra så ska man ställa den vid klubbstugan så den kan lagas!

Läs hela inlägget »

Alla som inte fått något besiktningsprotokoll är godkända. 

Läs hela inlägget »

OBS!
Årets andra miljödag är den 23 maj , vi startar kl 10.00 och håller på till 14.00.
Vi samlas vid klubbstugan för registrering  samt fördelning av arbetsuppgifter.
Det kommer finnas tillgång till kaffe och vatten under dagen.
Tag med egna trädgårdsredskap.
Styrelsen

Läs hela inlägget »
Från och med fredagen den 1/5 till den 31/8
kommer grind 2 vara öppen mellan 08.00 - 20-00.
Läs hela inlägget »

Det nya stora kärrorna som står vid 1ans och 3ans toalett finns nu att låna.
Om man vill låna de ska lämnas tillbaka samma dag på samma plats där man lånat den. 

Läs hela inlägget »
Om man ska köra bilen inne på området så måste man ringa ansvarig senast 24h innan för nyckel till pålarna. 
De ansvariga och telefonnummer hittar du nedan:
Mats Hansson 0734 -13 25 35
Jan Söderberg 0766 -11 00 58
Conny Viebke 0709 -76 24 66
Stig Bjelkholm 0709 - 39 91 87
Läs hela inlägget »

Lördagen den 18/4 så kommer parkeringen vid grind 1 vara avstängd mellan 08.00-14.00.

Läs hela inlägget »

De kolonister som fortfarande inte har betalat sitt arrende för 2020 kommer att lämnas över för INKASSO efter Påsk!
/Styrelsen

Läs hela inlägget »
Efter årsmöte så har styrelsen bestämt att låsa toaletter, vill man gå på toaletten så kommer man in med samma nyckel som man använder för att komma in på området.

Toaletterna och duscharna används på egen risk och eget ansvar. 

Vid duschandvändning är det varje kolonist ansvar att städa efter sig själv för att minska spridning!

Varje onsdag och söndag städas toaletterna och det fylls på tvål och papper. 
Läs hela inlägget »
Under årsmötet så bestämdes de att man skulle ersätta de vi har kallat för områdesansvarig till något vi kommer kalla för arbetsgrupp, om man är intresserad att delta/hjälpa till i denna arbetsgrupp så kommer de vara ett möte om information och deltagande om detta lördagen den 28/3-2020 kl. 11.00 i Klubbstugan.
 
Läs hela inlägget »

Här kommer några viktiga datum att lägga på minnet under kommande säsong!
Sopkärlen ( för vanliga sopor) placeras ut den 3/4

Vattnet sätts på (preliminärt) den 4/4

Trädgårdskonteriners kommer finnas vid grind 1 och 5 från den 7/4 till den 20/4

Grind nr 2 ( vid dammen) kommer att vara upplåst från det 1/5 till den 30/8
mellan kl 8-20

Tipsrunda den 21/5

Midsommar firande den 19/6

Våra arbetsdagar då vi ska sköta gemensamma område kommer att vara
18/4. 23/5. 27/6. 25/7. 29/8. 26/9 från kl 10 till kl 14
Samling sker vid klubbstugan.

Områdesbesiktning kommer att ske den 7/6 och den 5/9

Sommarmötet kommer att hållas på dansbanan den 8/8


Hoppas att se så många så möjligt delta på de olika träffarna!

Läs hela inlägget »

Planerade miljödagar under 2020.
Lördagen den 18 april
Lördagen den 23 maj
Lördagen den 27 juni
Lördagen den 29 augusti
Lördagen den 26 september.
Samtliga dagar kl.10.00 – 14.00 och samling vid klubbstugan kl.10.00

Besiktning av kolonierna blir
Söndagen den 7 juni kl. 10.00
Lördagen den 5 september kl. 10.00

Läs hela inlägget »

Glöm inte att när ni flyttar eller ändrar adress att ni måste meddela styrelsen så att kallelser och liknande kommer rätt och att ni får allt som skickas ut!
Glöm inte att meddela om ni byter telefon nummer!

Läs hela inlägget »

Som ni redan märkt så har de vart inbrott på vårt koloniområde igen, därför uppmanar vi om att besöka era kolonier för att se om ni fått oinbjudet besök.
En snabb titt efter jobb eller i helgen kanske?
Glöm inte att anmäla alla skador! (alltså en polisanmälan)
Meddela gärna även någon i styrelsen så vi lätt kan få ut informationen här på hemsidan och facebook!

Läs hela inlägget »
Som många säkert sett så finns där en stor grushög vid grind 5, detta är grus som är menat till körgångarna och inte för koloniserna!
Vi är tacksamma över att ni respekterar detta!
Läs hela inlägget »