NYHETER OCH INFORMATION

Här hittar du nyheter och information som kan vara av vikt för medlammarna i Koloniföreningen Brytstugan. Det kan vara allt från säsongsanknutna händelser, föreningsanknutna saker eller information från allmänhet/kommun/SAMO/MEX.

2019 > 04

Enligt överenskommelse med MEX/kommunen.
Är det från säsongsstart INTE längre tillåtet att köra bil i gångarna utan enbart körning till/från anvisade pakreringsområden vid 1:ans och 5:ans grind. För frakt/transport av materiel/saker mm till sin stuga finns kärror vid de respektive parkeringsområdena.
Vänligen ställ tillbaks kärran när transporten är hanterad. 
Detta är för att spara våra vattenrör så långt som möjligt. Vi har förra säsongen haft flertalet vattenläckor och får vi fler medför det att vattnet kan komma att stängas tills läckage är åtgärdat under pågående säsong.
Pollare kommer inom kort att sättas ut i gångarna.

Läs hela inlägget »