NYHETER OCH INFORMATION

Här hittar du nyheter och information som kan vara av vikt för medlammarna i Koloniföreningen Brytstugan. Det kan vara allt från säsongsanknutna händelser, föreningsanknutna saker eller information från allmänhet/kommun/SAMO/MEX.

2017 > 11

Har du bil eller annat fordon på plats inom Koloniföreningens område ser vi i Styrelsen att den lämnar området innan den 1 december. Vi kommer kedja bilgrindarna redan nu och ha dem kedjade till strax innan säsongsstart igen. Detta på grund av att det varit en del förstörelse och nedsmutsning som ingen tar sitt ansvar för.
Behöver du komma in på området under denna tid går det bra att kontakta någon inom Styrelsen.

Läs hela inlägget »