NYHETER OCH INFORMATION

Här hittar du nyheter och information som kan vara av vikt för medlammarna i Koloniföreningen Brytstugan. Det kan vara allt från säsongsanknutna händelser, föreningsanknutna saker eller information från allmänhet/kommun/SAMO/MEX.

2017 > 06

TÄNK PÅ! Den 22 juni är sista chansen att lämna synpunkter på Stadsplanen 2017. Det du tänkte på mötet i april, har du skickat det skriftligt till Helsingborgs stad? Har du sagt vad DU tycker? Har du skickat in hur DU känner? HAr du skrivit ner dina åsikter?
Om inte, gör det senast den 22 juni.
Informationen OM Stadsplan 2017 och följ nästa länk för att ta del av förslaget.
ÅSikter och synpunkter skickas till: stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller skicka till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg.
Märk yttrandet med diarienummer 319/2015.

Läs hela inlägget »

Så här vill vi inte att det ska se ut på vårt område...

Vi har möjlighet att slänga sopor på två ställen inom vårt område och detta till en ganska stor kostnad för föreningen.

Ansvaret att hålla kostnader nere har vi tillsammans då det i slutändan drabbar oss alla om kostnaderna går upp med höjda arrenden och andra avgifter.

Vi har sortering där pappersförpackningar, metall, färgat glas, ofärgat glas, organsikt avfall (UTAN plastpåsar runt), wellpapp/kartong sorteras för sig. Görs detta hålls kostnaderna nere något.
Den mest kostsamma biten är restavfall och trädgårdsavfall.

Man kan generellt säga att ditt restavfall ska få plats i en soppåse (INTE säck) och knytas ihop. Restavfall ska i containern - OM denna någon gång skulle råka vara full, gå till den andra eller ta med soporna igen, ställ dem INTE på marken sidan om.
Allt annat i sopväg får du hantera själv!! Det blir dryga avgifter på föreningens bekostnad om detta inte efterföljs av alla.

Önskas matavfallspåsar kan de hämtas hos Morgan, koloni 101 han är tillgänglig för det mesta. Är han inte där får du komma igen senare.


Förklaring på vad restavfall är enligt NSR.
Restavfall
Restavfall är det som blir över när du har källsorterat. Ju bättre du källsorterar
desto mindre restavfall, vilket är bra för miljön.
Exempel på restavfall:

  • dammsugarpåsen
  • disktrasan
  • tops
  • blöjor och bindor
  • trasig keramik
  • trasiga kläder 

Restavfallet lägger du i en påse och knyter igen, sen lägger du den i kärlet eller containern för restavfall. Du får inte lov att transportera ditt restavfall själv utan det är endast den entreprenör som kommunen anlitat som får lov att hämta restavfallet. I Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Åstorps och Ängelholms kommun har NSR: ansvaret för att hämta restavfallet.
Källa NSR's hemsida
 

Läs hela inlägget »