NYHETER OCH INFORMATION

Här hittar du nyheter och information som kan vara av vikt för medlammarna i Koloniföreningen Brytstugan. Det kan vara allt från säsongsanknutna händelser, föreningsanknutna saker eller information från allmänhet/kommun/SAMO/MEX.

2017 > 04

För er som inte var på mötet ska jag försöka återberätta vad som kom fram. Så ni får ta MIN tolkning av det som sades.

Kommunfolket började:
De förklarade hur Stadsplan 2017 tillkommit och vad den innebar bland annat vad ett utredningsområde är och innebär. Det område där norra delen av Brytstugan är en del av är ett område på 37 hektar, inom detta stora område ska det placeras en skola som kommer ta ca 2 hektar i anspråk. De vet fortfarande inte vart i dessa 37 hektar denna skola är tänkt att ligga eller ens OM den kommer att byggas. De grundar behovet på en gissad ökning av folkmängden efter hur den ökat under några år tillbaks. Dessa 37 hektar är då ett utredningsområde och det innebär att denna mark kan inte komma till tals om de vill göra nåt annat som att bygga ett varuhus, fler folbollsplaner eller en park eller vad helst de nu kan komma på, för detta område ar "öronmärkt" för att utredas som skolområde. Detta som jag uppfattade det hela kommer troligtvis inte bli aktuellt förrän om i runda slängar 10-15 år (5 år nämndes också vid ett tillfälle). Då KAN det bli så att en del av Brytstugans mark anses vara det absolut bästa stället att lägga denna skola på. Mina egna tankar: Men det är ju inte säkert att det sitter samma folk på de positionerna då och de som sitter där och planerar staden då kanske inte alls tänker i samma banor, vad vet jag...

Vad gäller vilka partier som tänker hur (enligt mig):
KD, M och C - De sätter barnen i kommunen främst och tycker att OM behov finns så får vi snällt stå tillbaks för detta. Men de tycker att kolonier är viktiga.
L, V och MP - Vill ha kvar alla kolonier MEN det kan kosta på annat sätt med stängsel bland annat för att få vara kvar. Den principiella inställningen var att bygga på redan hårdgjorda ytor innan att ge sig på gröna levande ytor.
S - Värnar oss, kolonier SKA vara kvar! Men vi behöver bli mer tillgängliga. Dock ska detta ske i samförstånd med oss koloniföreningar.
SD - Är inget överförmyndarparti, det är vi koloniföreningar som vet bäst vad som funkar för oss, som vet när det är lämpligast att ha öppet och om vi ska ha staket eller ej.

På alla frågor som ställdes var väl de genomgående svaren att ingen VILLE ta bort våra områden. Några ville ha bort staketen (mest kommunfolket), några höll med om att öppna upp även på fler ställen än koloniområdena.
En del av frågorna fick vi inte svar på alls och på andra var deet mest svammel.

Dock fick vi veta att det mest troligt inte kommer hända NÅGOT med vår besittningsrätt på marken inom 10-15 år alla fall. Det kommer INTE sägas upp några kolonier när vi skriver om arrendeavtalen till 191231, däremot kan det innebära andra förändringar som bland annat berör öppenheten. Detta är en förhandlignsfråga. MEX uttryckte sig även om att tidigare har det utgått marknadsmässig ersättning för "innehållet" på lotten och hon såg inte att det skulle vara på annat sätt framöver.

Jag ser ett stort behov att vi alla koloniföreningar står enade så vi kan få lika avtal allihop när det väl är dax.

Kommentera gärna på Facebooksidan om ni vill fylla på eller rätta någon felaktighet för tyvärr finns inte den möjligheten här.

Hoppas detta kan vara till hjälp för någon som inte hade möjlighet att närvara på mötet.

// Chatarina M Tublén

Läs hela inlägget »

Denna fråga är ställd till MEX - Mark och Exploateringsenheten i Helsingborgs stad av Berit och Olle Steen i koloni 177. En mycket bra fråga som många av oss säkerligen undrar.
Det följde även med en fråga hur Styrelsen säkerställer att vi har juridisk hjälp i kommande förhandlingar.

Svaret från MEX:
Arrendekontraktet mellan Staden och koloniföreningen Brytstugan löper ut den 31 december 2019. Om part vill att villkoren ska ändras eller om det ska upphöra helt eller delvis ska kontraktet sägas upp senast 12 månader före kontraktstidens utgång. Om kontraktet sägs upp för villkorsändring så är minsta förlängningstid 5 år. Parterna kan dock komma överens om en kortare avtalstid.
En sådan överenskommelse ska godkännas av arrendenämnden för att bli gällande. Har Staden sagt upp arrendekontraktet för upphörande eller för villkorsändring och kommer parterna inte överens så ska Staden hänskjuta tvisten till arrendenämnden.
Arrendenämnden kommer då att pröva om det föreligger sakliga skäl för upphörande eller om ändrade villkor ska gälla för arrendet.
Arrendatorn har rätt att kvarsitta på arrendet till dess frågan är slutligt avgjord.


På frågan om att säkerställa juridiskt stöd i kommande förhandlingar så har alla våra koloniföreningar SAMO att vända sig till som stöd och där finns även tillgång till juridisk stöttning. Tanken är att alla koloniföreningar ska stå enade under kommande förhandlingar och målet är att alla föreningar ska få lika arrendeavtal och villkor. Hur det blir i slutändan får tiden utvisa men vårt mål är satt.

Varma hälsningar
Styrelsen på Brytstugan
 

Läs hela inlägget »

Hej Styrelsen,
Lite frågeställningar inför mötet den 26/4.
Nu så ligger vi verkligen "risigt till" om man ser på kommunens planer.
EN av orsakerna till detta beror på Er tystnad i debatten.
Vi som var på mötet utomhus vid Brytstugan i höstas, förstod då att ni i Styrelsen hade fullt upp med de vanliga vardagliga frågorna runt Brytstugan.
Om ni nu har så mycket att göra med ordinarie styrelsearbete, varför tillsätter ni inte en arbetsgrupp som jobbar aktivt med vår överlevandsfråga.

Det tycker vi är er skyldighet om ni själv inte hinner med.

Se hur Catarina Bertram/Senderöd har varit aktiv i alla diverse sammanhang!!!
Varför inte konsultera henne?

Vad har vi för hjälp av SAMO?

Lite mer action efterlyses.
Mvh Kolonistugeägare

Kommentarer från Styrelsen (genom Chatarina M Tublén - Kassör)
JA, vi har en hel del att göra med det dagliga under pågående säsong!
Nya medlemsansökningar ska hanteras, kolonier ska säljas - JA VI säljer fortfarande kolonier trots läget!, räkningar ska betalas, bokföringen ska skötas, medelmmar som inte betalar sina arrenden ska jagas och skickas kravbrev till, våra sociala media ska uppdateras (så alla våra medlemmar får tillgång till den information vi har), BDT-frågan ska hanteras (den är stor och tar mycket tid), gräset ska klippas, containers ska tömmas, byggnader ska målas och underhållas, allmänytorna ska underhållas, årliga aktiviteter ska planeras och genomföras som tipspromenad, midsommar, loppis och liknande.

Nu har vi även en massa att hantera runt branden som var i påskhelgen. Men vi ska kanske inte bry oss om det "dagliga" som håller föreningen rullande och igång? Strunta i att det inte finns ström på allmänytorna, att vi har ett toaletthus mindre?

Önskemål från er medlemmar är att vi ser över arbetsplikterna - för de är orättvisa i dagsläget, ni önskar att det ska vara dartkvällar, cafékvällar, sportkvällar i vår klubbstuga, frågor kommer om boule och en massa annat som finns på önskelistorna.
Vi ska genomföra besiktning på kolonierna, skriva brev till de som inte sköter sin koloni som sig bör och vi ska följa upp att saker bli åtgärdade. Saker som är trasiga ska lagas, saker som ni vill ha förändrade ska justeras, toaletter ska städas och material fyllas på - till detta har vi ansvariga som är fantastiskt duktiga. En stor eloge till dem!

I samband med detta kritiska läge som har med Stadsplan 2017 att göra har vi i Styrelsen varit på otaliga möten, vi svarar på sms, mail och telefonsamtal. Vi jagar folk inom kommun för att få svar på frågor, vi skickar insändare/mail, vi ifrågasätter och är allmänt jäkla jobbiga. Vi har kallat till möte med kommunpolitiker, pratat med tidningar och och annan media och gör vad vi kan för att vårt ord ska synas och höras.

Till detta ska tilläggas att majoriteten av Styrelsen jobbar heltid, har familj och hem och även en egen koloni som ska skötas med arbetsplikt och allt annat som hör till.

SÅåååå var du får grunderna till VÅR tystnad?! från skulle jag väldigt gärna vilja veta...
Det som togs upp på sommarmötet var att Styrelsen är INTE föreningen - Föreningen är ALLA medlemmarna!!!
Det går inte att sitta på sin "breda gump" och peka finger och ifrågasätta vad Styrelsen gör i ditten och datten, utan att SJÄLV agera som medlem, en del av en förening, för att få saker att hända. Det tycker Styrelsen är DIN skyldighet som medlem i föreningen.

7 personer kan inte "passa upp" på 204 koloniägares enskilda tanke, åsikt och önskemål. Då har föreningen snart ingen Styrelse kvar.
Föreningen blir vad dess medlemmar gör den till! Inte vad Styrelsen gör!

Tycker NI Kolonistugeägare att det behövs en arbetgrupp i detta ärende? Be då Styrelsen om hjälp att få ut informationen att NI har tänkt sätta samman en sådan grupp, så NI kan få hjälp och stöd av eldsjälar. Varför tar inte NI kontakt med Catarina Bertram och ber om tips och råd!! Allt måste inte göras av Styrelsen! Och saken är den, hade någon av ER Kolonistugeägare dragit igång detta så hade troligen delar av Styrelsen engagerat sig.

Varför är inte DU, brevskrivare, VÅR Catarina Bertram??
Styrelsen ser tacksamt att medlemmarna visar lite med engagemang och action i ALLA frågor och händelser kring vår oas Brytstugan nu och i framtiden.

Tack för ordet!
Chatarina M Tublén
Kassör, Koloniföreningen Brytstugan

Läs hela inlägget »

121 koloniägare har blivit bjudna till ett möte för information runt framtiden för Brytstugan. Enligt bfogade dokument är det för att dessa kommer bli drabbade av Stadsplan 2017. Det känns som att "staden" försöker dela föreningen i två läger.  Dålig stil då det faktiskt berör HELA föreningen trots allt. Ta gärna del av bifogad information.

Läs hela inlägget »

Ledsamt nog brandförstördes 3:ans toalett under natten till den 15/4. Det har medfört att strömmen på 4:ans toalett inte fungerar då dessa var sammankopplade. Medtag ficklampa eller annan belysning, det är väldigt mörkt. 
Styrelsen hoppas på ert överseende med detta tillsvidare. 
Gå gärna en runda i området då vi även haft inbrott i en koloni i bortre ändan. 

Läs hela inlägget »