NYHETER OCH INFORMATION

Här hittar du nyheter och information som kan vara av vikt för medlammarna i Koloniföreningen Brytstugan. Det kan vara allt från säsongsanknutna händelser, föreningsanknutna saker eller information från allmänhet/kommun/SAMO/MEX.

2017

Har du bil eller annat fordon på plats inom Koloniföreningens område ser vi i Styrelsen att den lämnar området innan den 1 december. Vi kommer kedja bilgrindarna redan nu och ha dem kedjade till strax innan säsongsstart igen. Detta på grund av att det varit en del förstörelse och nedsmutsning som ingen tar sitt ansvar för.
Behöver du komma in på området under denna tid går det bra att kontakta någon inom Styrelsen.

Läs hela inlägget »

Vi har i natt haft "övernattningsgäster" i en av våra duschar.
Kan vi hjälpas åt att hålla ögon och öron öppna? Det är ett stort område och ett fåtal kan inte göra detta. Vi behöver hjälpas åt allihop. Rapportera mista lilla till någon i styrelsen. Bättre med en grej för mycket än att vi missar något som vi hade kunnat stoppa eller förhindra.
Ring, skicka ett mail, sms eller ett meddelande här via hemsidan.

Läs hela inlägget »

Idag kl 15.00 har vi invigning av vår nyuppbyggda toalett 3. Äntligen har vi toaletterna fulltaliga igen.
Tack för ert tålamod under denna period.

Läs hela inlägget »

Nu har vid två tillfällen materiel stulits från byggarna vid toaltt 3. Grönmålade panelbrädor á ca 5 meters längder.
Det gör ju att bygget drar ut allt mer på tiden än vad som är nödvändigt. De får skaffas nytt material, det ska målas och transporteras igen. Det har t o m varit "besökare" som rotat genom deras saker och annat.
Nu får det väl ändå vara nog!!!
Har du hört eller sett något? Kontakta någon i styrelsen.
Tack på förhand!

Läs hela inlägget »

TÄNK PÅ! Den 22 juni är sista chansen att lämna synpunkter på Stadsplanen 2017. Det du tänkte på mötet i april, har du skickat det skriftligt till Helsingborgs stad? Har du sagt vad DU tycker? Har du skickat in hur DU känner? HAr du skrivit ner dina åsikter?
Om inte, gör det senast den 22 juni.
Informationen OM Stadsplan 2017 och följ nästa länk för att ta del av förslaget.
ÅSikter och synpunkter skickas till: stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller skicka till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg.
Märk yttrandet med diarienummer 319/2015.

Läs hela inlägget »

Så här vill vi inte att det ska se ut på vårt område...

Vi har möjlighet att slänga sopor på två ställen inom vårt område och detta till en ganska stor kostnad för föreningen.

Ansvaret att hålla kostnader nere har vi tillsammans då det i slutändan drabbar oss alla om kostnaderna går upp med höjda arrenden och andra avgifter.

Vi har sortering där pappersförpackningar, metall, färgat glas, ofärgat glas, organsikt avfall (UTAN plastpåsar runt), wellpapp/kartong sorteras för sig. Görs detta hålls kostnaderna nere något.
Den mest kostsamma biten är restavfall och trädgårdsavfall.

Man kan generellt säga att ditt restavfall ska få plats i en soppåse (INTE säck) och knytas ihop. Restavfall ska i containern - OM denna någon gång skulle råka vara full, gå till den andra eller ta med soporna igen, ställ dem INTE på marken sidan om.
Allt annat i sopväg får du hantera själv!! Det blir dryga avgifter på föreningens bekostnad om detta inte efterföljs av alla.

Önskas matavfallspåsar kan de hämtas hos Morgan, koloni 101 han är tillgänglig för det mesta. Är han inte där får du komma igen senare.


Förklaring på vad restavfall är enligt NSR.
Restavfall
Restavfall är det som blir över när du har källsorterat. Ju bättre du källsorterar
desto mindre restavfall, vilket är bra för miljön.
Exempel på restavfall:

  • dammsugarpåsen
  • disktrasan
  • tops
  • blöjor och bindor
  • trasig keramik
  • trasiga kläder 

Restavfallet lägger du i en påse och knyter igen, sen lägger du den i kärlet eller containern för restavfall. Du får inte lov att transportera ditt restavfall själv utan det är endast den entreprenör som kommunen anlitat som får lov att hämta restavfallet. I Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Åstorps och Ängelholms kommun har NSR: ansvaret för att hämta restavfallet.
Källa NSR's hemsida
 

Läs hela inlägget »

Igår hade vi vår årliga tipsrunda och det var lika trevligt som vanligt. Fikastund, korvförsäljning och strålande sol lockade en del till att delta i detta. Mycket trevligt!

71 deltagare valde att vara med och tävla om priserna, några ytterligare valde att "bara" sitta och njuta i solen med fika. Oavsett var det trevligt med det stora antalet deltagare. Varmt välkomna nästa år igen!!

Läs hela inlägget »

För er som inte var på mötet ska jag försöka återberätta vad som kom fram. Så ni får ta MIN tolkning av det som sades.

Kommunfolket började:
De förklarade hur Stadsplan 2017 tillkommit och vad den innebar bland annat vad ett utredningsområde är och innebär. Det område där norra delen av Brytstugan är en del av är ett område på 37 hektar, inom detta stora område ska det placeras en skola som kommer ta ca 2 hektar i anspråk. De vet fortfarande inte vart i dessa 37 hektar denna skola är tänkt att ligga eller ens OM den kommer att byggas. De grundar behovet på en gissad ökning av folkmängden efter hur den ökat under några år tillbaks. Dessa 37 hektar är då ett utredningsområde och det innebär att denna mark kan inte komma till tals om de vill göra nåt annat som att bygga ett varuhus, fler folbollsplaner eller en park eller vad helst de nu kan komma på, för detta område ar "öronmärkt" för att utredas som skolområde. Detta som jag uppfattade det hela kommer troligtvis inte bli aktuellt förrän om i runda slängar 10-15 år (5 år nämndes också vid ett tillfälle). Då KAN det bli så att en del av Brytstugans mark anses vara det absolut bästa stället att lägga denna skola på. Mina egna tankar: Men det är ju inte säkert att det sitter samma folk på de positionerna då och de som sitter där och planerar staden då kanske inte alls tänker i samma banor, vad vet jag...

Vad gäller vilka partier som tänker hur (enligt mig):
KD, M och C - De sätter barnen i kommunen främst och tycker att OM behov finns så får vi snällt stå tillbaks för detta. Men de tycker att kolonier är viktiga.
L, V och MP - Vill ha kvar alla kolonier MEN det kan kosta på annat sätt med stängsel bland annat för att få vara kvar. Den principiella inställningen var att bygga på redan hårdgjorda ytor innan att ge sig på gröna levande ytor.
S - Värnar oss, kolonier SKA vara kvar! Men vi behöver bli mer tillgängliga. Dock ska detta ske i samförstånd med oss koloniföreningar.
SD - Är inget överförmyndarparti, det är vi koloniföreningar som vet bäst vad som funkar för oss, som vet när det är lämpligast att ha öppet och om vi ska ha staket eller ej.

På alla frågor som ställdes var väl de genomgående svaren att ingen VILLE ta bort våra områden. Några ville ha bort staketen (mest kommunfolket), några höll med om att öppna upp även på fler ställen än koloniområdena.
En del av frågorna fick vi inte svar på alls och på andra var deet mest svammel.

Dock fick vi veta att det mest troligt inte kommer hända NÅGOT med vår besittningsrätt på marken inom 10-15 år alla fall. Det kommer INTE sägas upp några kolonier när vi skriver om arrendeavtalen till 191231, däremot kan det innebära andra förändringar som bland annat berör öppenheten. Detta är en förhandlignsfråga. MEX uttryckte sig även om att tidigare har det utgått marknadsmässig ersättning för "innehållet" på lotten och hon såg inte att det skulle vara på annat sätt framöver.

Jag ser ett stort behov att vi alla koloniföreningar står enade så vi kan få lika avtal allihop när det väl är dax.

Kommentera gärna på Facebooksidan om ni vill fylla på eller rätta någon felaktighet för tyvärr finns inte den möjligheten här.

Hoppas detta kan vara till hjälp för någon som inte hade möjlighet att närvara på mötet.

// Chatarina M Tublén

Läs hela inlägget »

Denna fråga är ställd till MEX - Mark och Exploateringsenheten i Helsingborgs stad av Berit och Olle Steen i koloni 177. En mycket bra fråga som många av oss säkerligen undrar.
Det följde även med en fråga hur Styrelsen säkerställer att vi har juridisk hjälp i kommande förhandlingar.

Svaret från MEX:
Arrendekontraktet mellan Staden och koloniföreningen Brytstugan löper ut den 31 december 2019. Om part vill att villkoren ska ändras eller om det ska upphöra helt eller delvis ska kontraktet sägas upp senast 12 månader före kontraktstidens utgång. Om kontraktet sägs upp för villkorsändring så är minsta förlängningstid 5 år. Parterna kan dock komma överens om en kortare avtalstid.
En sådan överenskommelse ska godkännas av arrendenämnden för att bli gällande. Har Staden sagt upp arrendekontraktet för upphörande eller för villkorsändring och kommer parterna inte överens så ska Staden hänskjuta tvisten till arrendenämnden.
Arrendenämnden kommer då att pröva om det föreligger sakliga skäl för upphörande eller om ändrade villkor ska gälla för arrendet.
Arrendatorn har rätt att kvarsitta på arrendet till dess frågan är slutligt avgjord.


På frågan om att säkerställa juridiskt stöd i kommande förhandlingar så har alla våra koloniföreningar SAMO att vända sig till som stöd och där finns även tillgång till juridisk stöttning. Tanken är att alla koloniföreningar ska stå enade under kommande förhandlingar och målet är att alla föreningar ska få lika arrendeavtal och villkor. Hur det blir i slutändan får tiden utvisa men vårt mål är satt.

Varma hälsningar
Styrelsen på Brytstugan
 

Läs hela inlägget »

Hej Styrelsen,
Lite frågeställningar inför mötet den 26/4.
Nu så ligger vi verkligen "risigt till" om man ser på kommunens planer.
EN av orsakerna till detta beror på Er tystnad i debatten.
Vi som var på mötet utomhus vid Brytstugan i höstas, förstod då att ni i Styrelsen hade fullt upp med de vanliga vardagliga frågorna runt Brytstugan.
Om ni nu har så mycket att göra med ordinarie styrelsearbete, varför tillsätter ni inte en arbetsgrupp som jobbar aktivt med vår överlevandsfråga.

Det tycker vi är er skyldighet om ni själv inte hinner med.

Se hur Catarina Bertram/Senderöd har varit aktiv i alla diverse sammanhang!!!
Varför inte konsultera henne?

Vad har vi för hjälp av SAMO?

Lite mer action efterlyses.
Mvh Kolonistugeägare

Kommentarer från Styrelsen (genom Chatarina M Tublén - Kassör)
JA, vi har en hel del att göra med det dagliga under pågående säsong!
Nya medlemsansökningar ska hanteras, kolonier ska säljas - JA VI säljer fortfarande kolonier trots läget!, räkningar ska betalas, bokföringen ska skötas, medelmmar som inte betalar sina arrenden ska jagas och skickas kravbrev till, våra sociala media ska uppdateras (så alla våra medlemmar får tillgång till den information vi har), BDT-frågan ska hanteras (den är stor och tar mycket tid), gräset ska klippas, containers ska tömmas, byggnader ska målas och underhållas, allmänytorna ska underhållas, årliga aktiviteter ska planeras och genomföras som tipspromenad, midsommar, loppis och liknande.

Nu har vi även en massa att hantera runt branden som var i påskhelgen. Men vi ska kanske inte bry oss om det "dagliga" som håller föreningen rullande och igång? Strunta i att det inte finns ström på allmänytorna, att vi har ett toaletthus mindre?

Önskemål från er medlemmar är att vi ser över arbetsplikterna - för de är orättvisa i dagsläget, ni önskar att det ska vara dartkvällar, cafékvällar, sportkvällar i vår klubbstuga, frågor kommer om boule och en massa annat som finns på önskelistorna.
Vi ska genomföra besiktning på kolonierna, skriva brev till de som inte sköter sin koloni som sig bör och vi ska följa upp att saker bli åtgärdade. Saker som är trasiga ska lagas, saker som ni vill ha förändrade ska justeras, toaletter ska städas och material fyllas på - till detta har vi ansvariga som är fantastiskt duktiga. En stor eloge till dem!

I samband med detta kritiska läge som har med Stadsplan 2017 att göra har vi i Styrelsen varit på otaliga möten, vi svarar på sms, mail och telefonsamtal. Vi jagar folk inom kommun för att få svar på frågor, vi skickar insändare/mail, vi ifrågasätter och är allmänt jäkla jobbiga. Vi har kallat till möte med kommunpolitiker, pratat med tidningar och och annan media och gör vad vi kan för att vårt ord ska synas och höras.

Till detta ska tilläggas att majoriteten av Styrelsen jobbar heltid, har familj och hem och även en egen koloni som ska skötas med arbetsplikt och allt annat som hör till.

SÅåååå var du får grunderna till VÅR tystnad?! från skulle jag väldigt gärna vilja veta...
Det som togs upp på sommarmötet var att Styrelsen är INTE föreningen - Föreningen är ALLA medlemmarna!!!
Det går inte att sitta på sin "breda gump" och peka finger och ifrågasätta vad Styrelsen gör i ditten och datten, utan att SJÄLV agera som medlem, en del av en förening, för att få saker att hända. Det tycker Styrelsen är DIN skyldighet som medlem i föreningen.

7 personer kan inte "passa upp" på 204 koloniägares enskilda tanke, åsikt och önskemål. Då har föreningen snart ingen Styrelse kvar.
Föreningen blir vad dess medlemmar gör den till! Inte vad Styrelsen gör!

Tycker NI Kolonistugeägare att det behövs en arbetgrupp i detta ärende? Be då Styrelsen om hjälp att få ut informationen att NI har tänkt sätta samman en sådan grupp, så NI kan få hjälp och stöd av eldsjälar. Varför tar inte NI kontakt med Catarina Bertram och ber om tips och råd!! Allt måste inte göras av Styrelsen! Och saken är den, hade någon av ER Kolonistugeägare dragit igång detta så hade troligen delar av Styrelsen engagerat sig.

Varför är inte DU, brevskrivare, VÅR Catarina Bertram??
Styrelsen ser tacksamt att medlemmarna visar lite med engagemang och action i ALLA frågor och händelser kring vår oas Brytstugan nu och i framtiden.

Tack för ordet!
Chatarina M Tublén
Kassör, Koloniföreningen Brytstugan

Läs hela inlägget »

121 koloniägare har blivit bjudna till ett möte för information runt framtiden för Brytstugan. Enligt bfogade dokument är det för att dessa kommer bli drabbade av Stadsplan 2017. Det känns som att "staden" försöker dela föreningen i två läger.  Dålig stil då det faktiskt berör HELA föreningen trots allt. Ta gärna del av bifogad information.

Läs hela inlägget »

Ledsamt nog brandförstördes 3:ans toalett under natten till den 15/4. Det har medfört att strömmen på 4:ans toalett inte fungerar då dessa var sammankopplade. Medtag ficklampa eller annan belysning, det är väldigt mörkt. 
Styrelsen hoppas på ert överseende med detta tillsvidare. 
Gå gärna en runda i området då vi även haft inbrott i en koloni i bortre ändan. 

Läs hela inlägget »

Trädgårdscontainer kommer finnas på plats från måndag 3 april och ca en månad framåt.
TÄNK PÅ! Inga stora tunga stubbar, grenar, stenar eller jord!! Klipp ner yviga grenverk och längre kvistar så vi kan få plats med så mycket som möjligt per töming.
Varför är detta viktigt?? Jo, för att alla omkostnader ökar för varje år och för att hålla arrendeavgifterna nere måste vi hjälpas åt att hålla kostnaderna nere.

Läs hela inlägget »

På lördag är kedjorna på bilgrindarna bort. Detta medger infart med bil på området igen. Vi ber alla medlemmar beakta våra föreskrifter gällande bilar på området. 

Nu längtar vi alla efter nya säsongens start. 
Varma hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Nu har vi kommit till den tiden på året då det är sankt och mjukt i gångarna på området igen. Så det är dax att förhindra framförandet av bilar inom området. Lördagen 28/1 kommer det sättas kedja på båda bilgrindarna och de kommer sitta på tills marken torkat upp och satt sig igen, alltså vet vi idag inte hur länge de kommer vara bilförbud på området.
Behöver du forsla något till din koloni under denna tid får du använda skottkärra eller kärran som står vid dansbanan!
Skottkärra och kärra återlämnas på sin plats efter bruk!!
Detta så att fler än du kan nyttja dessa. Har du bil på området vänligen ta ut den utanför innan den 28/1.
Öppning av bilgrind kan medföra viss avgift.

Läs hela inlägget »