Styrelsen

Ordförande Gun Bjelkholm
E-post: gun.bjelkholm@comhem.se
 
Koloni 179
0768-77 56 88
Kassör Ann-Christine Nyander
E-post: brytstugan@outlook.com
 
Koloni 34
0703-86 02 28
Sekreterare Walle Holmberg Koloni 111
0705-79 52 11
Vice Ordföranden Mats Hansson Koloni 116
0734-13 25 35
Vice Sekreterare Jan Söderberg
 
Koloni 120
 
Suppleanter
Ann-Sofie Andersson
Anki Ingvarsson

Koloni 7
Koloni 154
Områdesansvariga
Morgan Ahlgren
E-post: morgannilsson@hotmail.com

Koloni 101
0762-83 10 47
Revisorer
Eldana Selmanovic
Chatarina Tublén

Koloni 74
Koloni 161
Uthyrning av lokal
Christina Bergwall
Koloni 100
0736-21 87 52
Nöjeskommitten
Gun Bjelkholm
Anki Ingvarsson
Kyllan Ahlgren
Eva Kristiansson

Koloni 179
Koloni 154
Koloni 101
Koloni 95

0768-77 56 88
anki2442@gmail.com
kyllerin1@gmail.com
eva@sveahouse.com

Kontaktpersoner/Arbetsledare

Walle Holmberg för kolonierna 1-10, 27-36, 53-62, 79-89, 107-119
Mats Hansson för kolonierna 11-26, 37-52, 63-78, 90-106, 120-134
Gun Bjelkholm för kolonierna 135-211


Vid problem och förfrågningar, vänd Er i första hand till Era kontaktpersoner
/arbetsledare.
Vid läckage eller andra tekniska problem, vänd Er till områdesansvarig.