Styrelsen

Ordförande Gun Bjelkholm
E-post: gun.bjelkholm@comhem.se
Koloni 179
0768-77 56 88
Kassör Chatarina M Tublén
E-post: brytstugan@outlook.com
Koloni 161
0736-55 32 12
Sekreterare Walle Holmberg Koloni 111
0705-79 52 11
Vice Ordföranden
Vice Sekreterare Marianne Sjåstad
 
Koloni 192
 
Suppleanter
Morgan Ahlgren
Mats Hansson

Koloni 101
Koloni 116
Områdesansvariga
Morgan Ahlgren
E-post: morgannilsson@hotmail.com

Koloni 101
0762-83 10 47
Revisorer
Eldana Selmanovic
Gunilla Gannden Axelsson
Revisorsuppleant
Bonita Nordahl

Koloni 74
Koloni 59

Koloni 159
Uthyrning av lokal
Christina Bergwall
Koloni 100
0736-21 87 52
Nöjeskommitten
Gun Bjelkholm
Anki Ingvarsson
Kyllan Ahlgren
Eva Kristiansson

Koloni 179
Koloni 154
Koloni 101
Koloni 95

0768-77 56 88
anki2442@gmail.com
kyllerin1@gmail.com
eva@sveahouse.com

Kontaktpersoner/Arbetsledare

Walle Holmberg för kolonierna 1-10, 27-36, 53-62, 79-89, 107-119
Morgan Ahlgren för kolonierna 11-26, 37-52, 63-78, 90-106, 120-134
Gun Bjelkholm för kolonierna 135-211


Vid problem och förfrågningar, vänd Er i första hand till Era kontaktpersoner
/arbetsledare.
Vid läckage eller andra tekniska problem, vänd Er till områdesansvarig.