Övrig information

Information från externa parter som kommunen, SAMO, MEX eller media som kan vara av intresse för eller beröra medlemmarna i Koloniföreningen Brytstugan.

Skatteverket begärde ut information om tidigare ägare av kolonier för underlag till försäljnings-vinstbeskattning. Skriftesväxlingen ser ni nedan. Då föreningen inte sparar dokumentation om tidigare medlemmar eller är inblandad i försäljning fanns ingen information att lämna ut.