Plank infomation från Mex

Vi har fått svar från Pia Anderberg på MEX gällande plank, se svar under.

Hej!
Vi har fått frågor rörande plank från flera koloniområden och detta är kortfattat den
information jag fått från bygglov:
 
 
Det är tillåtet att renovera ett befintligt plank som är preskriberat enl. PBL. Det innebär att det är minst 10 år gammalt och saknar bygglov.
Planket ska behålla samma utseende och samma höjd/längd som nuvarande.
Kolonisten får byta planka för planka eller sektion för sektion. Stommen måste dock stå kvar.
 
Tas hela planket ner för att ett nytt ska uppföras, krävs det bygglov för att uppföra ett nytt, med höjd över 1,2 meter.
Inga plank över 1,2 meter beviljas bygglov på koloniområdena och får därmed inte uppföras.
 
Det är inte tillåtet att renovera ett plank som är nyare än 10 år och saknar bygglov.
Det ska tas bort helt eller tas ner till en höjd av max 1,2 meter.
 
Med plank menas här en inhägnad med mindre än 80% genomsiktlighet( dvs en spaljé).
 
Finns det fortfarande frågor hänvisar jag till mina kollegor på Bygglovsavdelningen.
bygglovsavdelningen@helsingborg.se
 
 
Med vänlig hälsning Pia Anderberg

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter