Försäkring

Om en medlem utför arbete åt koloniföreningen är man försäkrad genom trygghansa. 
se avtalet nedan.