Sommarmöte

Den 22 augusti är det sommarmöte och nu under rådande omständigheter så har vi i styrelsen tagit beslutet om att bara en från varje koloni får komma.

Årets sommarmöte kommer som tidigare att vara på dansbanan och vi börjar kl 11.00.

Motioner till mötet lämnas senast den 19/8 i brevlådan vid klubbstugan.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter