Viktiga datum för 2020

Här kommer några viktiga datum att lägga på minnet under kommande säsong!
Sopkärlen ( för vanliga sopor) placeras ut den 3/4

Vattnet sätts på (preliminärt) den 4/4

Trädgårdskonteriners kommer finnas vid grind 1 och 5 från den 7/4 till den 20/4

Grind nr 2 ( vid dammen) kommer att vara upplåst från det 1/5 till den 30/8
mellan kl 8-20

Tipsrunda den 21/5

Midsommar firande den 19/6

Våra arbetsdagar då vi ska sköta gemensamma område kommer att vara
18/4. 23/5. 27/6. 25/7. 29/8. 26/9 från kl 10 till kl 14
Samling sker vid klubbstugan.

Områdesbesiktning kommer att ske den 7/6 och den 5/9

Sommarmötet kommer att hållas på dansbanan den 8/8


Hoppas att se så många så möjligt delta på de olika träffarna!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter