Stadsplan 2017 - Lämna dina Åsikter

TÄNK PÅ! Den 22 juni är sista chansen att lämna synpunkter på Stadsplanen 2017. Det du tänkte på mötet i april, har du skickat det skriftligt till Helsingborgs stad? Har du sagt vad DU tycker? Har du skickat in hur DU känner? HAr du skrivit ner dina åsikter?
Om inte, gör det senast den 22 juni.
Informationen OM Stadsplan 2017 och följ nästa länk för att ta del av förslaget.
ÅSikter och synpunkter skickas till: stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se eller skicka till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg.
Märk yttrandet med diarienummer 319/2015.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter