Sophanteringen

Så här vill vi inte att det ska se ut på vårt område...

Vi har möjlighet att slänga sopor på två ställen inom vårt område och detta till en ganska stor kostnad för föreningen.

Ansvaret att hålla kostnader nere har vi tillsammans då det i slutändan drabbar oss alla om kostnaderna går upp med höjda arrenden och andra avgifter.

Vi har sortering där pappersförpackningar, metall, färgat glas, ofärgat glas, organsikt avfall (UTAN plastpåsar runt), wellpapp/kartong sorteras för sig. Görs detta hålls kostnaderna nere något.
Den mest kostsamma biten är restavfall och trädgårdsavfall.

Man kan generellt säga att ditt restavfall ska få plats i en soppåse (INTE säck) och knytas ihop. Restavfall ska i containern - OM denna någon gång skulle råka vara full, gå till den andra eller ta med soporna igen, ställ dem INTE på marken sidan om.
Allt annat i sopväg får du hantera själv!! Det blir dryga avgifter på föreningens bekostnad om detta inte efterföljs av alla.

Önskas matavfallspåsar kan de hämtas hos Morgan, koloni 101 han är tillgänglig för det mesta. Är han inte där får du komma igen senare.


Förklaring på vad restavfall är enligt NSR.
Restavfall
Restavfall är det som blir över när du har källsorterat. Ju bättre du källsorterar
desto mindre restavfall, vilket är bra för miljön.
Exempel på restavfall:

  • dammsugarpåsen
  • disktrasan
  • tops
  • blöjor och bindor
  • trasig keramik
  • trasiga kläder 

Restavfallet lägger du i en påse och knyter igen, sen lägger du den i kärlet eller containern för restavfall. Du får inte lov att transportera ditt restavfall själv utan det är endast den entreprenör som kommunen anlitat som får lov att hämta restavfallet. I Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Åstorps och Ängelholms kommun har NSR: ansvaret för att hämta restavfallet.
Källa NSR's hemsida
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter