Information från mötet 26/4

För er som inte var på mötet ska jag försöka återberätta vad som kom fram. Så ni får ta MIN tolkning av det som sades.

Kommunfolket började:
De förklarade hur Stadsplan 2017 tillkommit och vad den innebar bland annat vad ett utredningsområde är och innebär. Det område där norra delen av Brytstugan är en del av är ett område på 37 hektar, inom detta stora område ska det placeras en skola som kommer ta ca 2 hektar i anspråk. De vet fortfarande inte vart i dessa 37 hektar denna skola är tänkt att ligga eller ens OM den kommer att byggas. De grundar behovet på en gissad ökning av folkmängden efter hur den ökat under några år tillbaks. Dessa 37 hektar är då ett utredningsområde och det innebär att denna mark kan inte komma till tals om de vill göra nåt annat som att bygga ett varuhus, fler folbollsplaner eller en park eller vad helst de nu kan komma på, för detta område ar "öronmärkt" för att utredas som skolområde. Detta som jag uppfattade det hela kommer troligtvis inte bli aktuellt förrän om i runda slängar 10-15 år (5 år nämndes också vid ett tillfälle). Då KAN det bli så att en del av Brytstugans mark anses vara det absolut bästa stället att lägga denna skola på. Mina egna tankar: Men det är ju inte säkert att det sitter samma folk på de positionerna då och de som sitter där och planerar staden då kanske inte alls tänker i samma banor, vad vet jag...

Vad gäller vilka partier som tänker hur (enligt mig):
KD, M och C - De sätter barnen i kommunen främst och tycker att OM behov finns så får vi snällt stå tillbaks för detta. Men de tycker att kolonier är viktiga.
L, V och MP - Vill ha kvar alla kolonier MEN det kan kosta på annat sätt med stängsel bland annat för att få vara kvar. Den principiella inställningen var att bygga på redan hårdgjorda ytor innan att ge sig på gröna levande ytor.
S - Värnar oss, kolonier SKA vara kvar! Men vi behöver bli mer tillgängliga. Dock ska detta ske i samförstånd med oss koloniföreningar.
SD - Är inget överförmyndarparti, det är vi koloniföreningar som vet bäst vad som funkar för oss, som vet när det är lämpligast att ha öppet och om vi ska ha staket eller ej.

På alla frågor som ställdes var väl de genomgående svaren att ingen VILLE ta bort våra områden. Några ville ha bort staketen (mest kommunfolket), några höll med om att öppna upp även på fler ställen än koloniområdena.
En del av frågorna fick vi inte svar på alls och på andra var deet mest svammel.

Dock fick vi veta att det mest troligt inte kommer hända NÅGOT med vår besittningsrätt på marken inom 10-15 år alla fall. Det kommer INTE sägas upp några kolonier när vi skriver om arrendeavtalen till 191231, däremot kan det innebära andra förändringar som bland annat berör öppenheten. Detta är en förhandlignsfråga. MEX uttryckte sig även om att tidigare har det utgått marknadsmässig ersättning för "innehållet" på lotten och hon såg inte att det skulle vara på annat sätt framöver.

Jag ser ett stort behov att vi alla koloniföreningar står enade så vi kan få lika avtal allihop när det väl är dax.

Kommentera gärna på Facebooksidan om ni vill fylla på eller rätta någon felaktighet för tyvärr finns inte den möjligheten här.

Hoppas detta kan vara till hjälp för någon som inte hade möjlighet att närvara på mötet.

// Chatarina M Tublén

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter