Trädgårdscontainer

Trädgårdscontainer kommer finnas på plats från måndag 3 april och ca en månad framåt.
TÄNK PÅ! Inga stora tunga stubbar, grenar, stenar eller jord!! Klipp ner yviga grenverk och längre kvistar så vi kan få plats med så mycket som möjligt per töming.
Varför är detta viktigt?? Jo, för att alla omkostnader ökar för varje år och för att hålla arrendeavgifterna nere måste vi hjälpas åt att hålla kostnaderna nere.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter