Kolonierna ska öppnas - Staketen ska bort.

Den första april drar kolonilivet igång på allvar i Helsingborgs koloniområden. I höst väntas fullmäktige fatta beslut om att alla staket ska plockas ner. Områdena måste öppnas för allmänheten, uppger Maria Winberg Nordström.

Debatten kring Helsingborgs koloniområden har varit både het och intensiv. Planerna på att bygga bostäder på flera koloniområden fick tio tusen helsingborgare att skriva på protestlistor och de flesta koloniområdena räddades.
I samband med att politikerna tog beslutet om att spara kolonierna i december talade både Christian Orsing (M), Jan Björklund (S) och Maria Winberg Nordström (L) om värdet av att kolonierna skulle vara öppna områden i staden. Nu är Maria Winberg Nordström (L) tydlig i frågan om att staken som omgärdar områdena måste plockas bort.
Läs hela artikeln i HD.