Permanentbo i kolonistugor???

Läsartext från min mening i HD.
Så kan kolonier fredas och bristen på bostäder i Helsingborg lösas.